Over ons privacybeleid

YOSMO geeft veel om je privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over jou en je gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen je gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website (www.yosmo.net) en de daarop ontsloten dienstverlening van YOSMO. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 25/05/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over jou door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan je uit op welke wijze wij je gegevens opslaan en hoe wij je gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten jij hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als je vragen hebt over ons privacybeleid kun je contact opnemen met ons voor privacyzaken, je vindt onze contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

YOSMO verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- & Achternaam: wel zo gemakkelijk om pakketjes naar je te versturen. Ook gebruiken we dit om je persoonlijk aan te spreken.
  • Adres / woonplaats: zonder dit kunnen we je pakketjes niet versturen.
  • Emailadres: dit gebruiken we om je een bestelbevestiging / factuur en track- & trace te sturen.
  • Liefst sturen we je ook onze news en aanbiedingen. Hiervoor moet je je wel inschrijven. Wil je deze niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor gemakkelijk uitschrijven onderaan elke mail.

Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Wanneer het YOSMO design dat je graag wil hebben uitverkocht is, kan je ervoor kiezen om je e-mailadres achter te laten om een bericht te krijgen als het artikel weer op voorraad is. 
We gebruiken je e-mailadres voor deze mail, je bent ook automatisch ingeschreven op onze nieuwsbrief. Wil je deze niet meer ontvangen, dan kan je je hiervoor gemakkelijk uitschrijven onderaan elke mail.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via het contactformulier, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

YOSMO verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder. Hiervoor moet je ingeschreven zijn.
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • Het plaatsen van een review
  • YOSMO analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
  • YOSMO volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.

Delen van persoonsgegevens met derden

YOSMO verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. YOSMO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij je klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met jouw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot je klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van je opdracht hebben vervaardigd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

YOSMO gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. YOSMO gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Onze site is beveiligd met een SSL-verbinding. Je kan dit herkennen aan de URL. Hier staat https:// voor ipv http://. Een SSL-verbinding zorgt ervoor dat men niet kan meelezen wat je naar ons stuurt. Zo verzekeren wij ons ervan dat je gegevens veilig zijn bij ons.

YOSMO neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via het contactformulier

Mochten er, ondanks alle maatregelen die wij nemen, toch nog persoonsgegevens uitlekken dan zijn wij volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbv) verplicht om deze te melden aan de Authoriteit Persoonsgegevens. Dit gebeurt dan volgens onze interne procedure.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot je verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

YOSMO

KVK: 63745135

Eldersveld 17

3193LV Hoogvliet Rotterdam

Nederland

E: info@yosmo.net